TERMOMODERNIZACJA CENTRUM KRWIODAWSTWA W KATOWICACH

Termomodernizacja oraz remont elewacji Centrum Krwiodawstwa w Katowicach przy ul. Kozielskiej zrealizowany na podstawie koncepcji projektowej wykonanej przez naszą pracownię projektową.
Galeria realizacji: