TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO W ORNONTOWICACH

W procesie koncepcji opracowaliśmy dwie wersje: jedną z zadaszeniem, drugą z balkonem i szklaną barierką.

Galeria realizacji: