PRZEBUDOWA BUDYNKU I ZMIANA SPOSBU UŻYTKOWANIA Z WARSZATU NA BIURA – Żory

Parterowy budynek pełniący pierwotnie funkcję warsztatu mechanicznego został zaadaptowany na potrzeby biurowe.
Galeria realizacji: