KONCEPCJA WYKONANA NA ZLECENIE AWF-U W KATOWICACH, OBEJMUJĄCA WIELOKONDYGNACYJNY BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY

Projekt koncepcyjny obejmujący wielofunkcyjny budynek mieszkaniowy stanowiący samowystarczalną jednostkę mieszkaniową. Budynek przeznaczony dla pracowników oraz studentów okolicznych placówek naukowych. Koncepcja obejmowała szkicowe nakreślenie formy oraz funkcji budynku oraz schematyczne określenie zagospodarowania terenu.
Galeria realizacji: